Научни степени и академични длъжности в България: Разлика между версии

м
редакция без резюме
Редакция без резюме
мРедакция без резюме
Образователните степени за лицата, завършили висше образование, са:
* '''бакалавър''', в т.ч.:
** '''професионален бакалавър по...''' (преди 2007 г. — ''„специалист по...“'') — за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
** '''бакалавър''' - за завършилите 4-годишен курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет, с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
* '''[[магистър]]''', в т.ч.:
 
=== Образователна и научна степен ===
* '''[[доктор]]''' (д-р), например [[доктор по медицина]]
 
=== Научни степени ===
* '''[[доктор по медицина]]'''
* '''[[доктор на науките]]''' (д. ... н.)
* '''[[доктор|почетен доктор]]''' по ЗНСЗ или '''[[доктор хонорис кауза]]''' по ЗВО