Разлика между версии на „Causa donandi“

5 байта изтрити ,  преди 13 години
редакция без резюме
м (категория, интервали)
{{авторски права}}{{обработка|форматиране, неясно определение на субекта на статията}}Престативния характер на един акт, преставляващ '''Causa Donandi''' е именно действието ''Donandi Causa'', когато волезаявителя не преследва изпълнението на известно задължение или придобиване на нечие имущество, акции или облигации, а именно цели да достави имуществена полза ( Animus Donandi ) някому без да търси насрещно действие (еквивалент) за себе си. ''Causa Donandi'' свършва там, където започват ''Causa Solvendi'' и ''Causa Acqvirendi''. Само по себе си ''Causa Donandi'' е действието на възможно и реализуемо, окончателно предоставяне (вливане) на безвъзмездно даденото в патримониумът на получателя.
Договорът за дарение изисква единство на две насрещни волеизявления съгласно общите договорни правила и не би могло да се говори за реализирано и осъществено ''Donatio'' при липса на съгласие от насрещната страна ( Neque donationem sine acceptione intellegi passe). Causa Donandi не мяманяма да има,когато липсва съгласието на дарения ( expresis verbis ).
Безвъзмездния характер на Causa Donandi и силата на едностранната правна сделка бихме могли да открием и в сега действащия ЗЗД, чиито чл. 225-227. При това, Donatio е единственият договор, при който е допустима отмяна, като условията при които тази хипотеза би се проявила са numerus clausus.
Анонимен потребител