Разлика между версии на „Ботевградски говор“

кат
(Нова страница: С названието '''Ботевградски говор''' или '''Орханийски говор''' се схваща диалекта говорен в Бот...)
 
(кат)
* Частица за бъдеще време шта за 1 лице и ште за останалите иица (шта вѝда, шта чèта; ште вѝдиш, ште четàт, шта ти кàжа), която може да се свързва и със съюза да: шта да вѝда, ште да вѝдат, вàзе ште да e мàчно.
* Лично местоимение за 3 лице той, т’а, то, тѝа, като гломеративната падежна форма за мн. число е них, a не тех: и тòй е като нѝх, тѝа нѝх са питàле. От формата них е образувано местоименно притежателно прилагателно: нѝен, нѝйна, нѝйно, нѝйни.
 
 
== Прилики и разлики със съседните говори ==
== Източници ==
* http://www.promacedonia.org/jchorb/st/st_2_b_zap_2.htm#botevgradski
 
[[Категория:Югозападни говори]]
[[Категория:Ботевград]]