Разлика между версии на „Всенасочен УКВ радиофар“

м
Чистач Боб
(кат)
м (Чистач Боб)
Единият сигнал се разпръсква във всички посоки и съдържа амплитудно модулираният идентификатор на станцията (морзов код или телефония). Носещата честота от 30 Hz е честотно модулирана в подносещ сигнал от 9960 Hz, който е честотно модулиран в носещия. Другият сигнал се излъчва насочено, с въртяща се диаграма на излъчване, като въртенето е с постоянна скорост и строги ограничения към максимално допустимите отклонения в насочването и интервалите на излъчване. В миналото са използвани механични устройства за завъртане на една антена във всички посоки, но днес движещите се части са премахнати и за всяка от посоките се използва отделна неподвижна антена и така значително се повишава точността на посоката. В насочения сигнал се съдържа втори честотно модулиран сигнал от 30 Hz. Самолетният приемник демодулира тези два 30 Hz сигнали и ги сравнява, за да получи фазовата им разлика. Тя показва посоката на станцията спрямо самолета, измерена като ъгъл от магнитния север.
 
След засичане на поне две VOR-станции, самолетът може да определи местоположението си чрез [[триангулация]]. ТочностаТочността е висока, тъй като посоката на разпространение на [[ултракъси вълни|ултракъсите вълни]] се влияе слабо от атмосферните смущения и радиосигналът запазва праволинейното си разпространение.
 
В много случаи VOR-станциите имат и [[далекомерни УКВ средства]] (''Distance Measuring Equipment'', DME), позволяващи отчитането на разстоянието от станцията до самолета. Станция с VOR и DME се нарича VOR-DME станция. Една такава станция е достатъчна, за да може приемащият самолет да определи местоположението си.
38 183

редакции