Разлика между версии на „Зооноза“

редакция без резюме
м
 
Като '''"антропозоонози"''' се означават заболяванията, които обикновено се предават от хората на животните. Типичен пример е тениаринхозата ([[говежда тения|говеждата тения]]).
 
Според начина на предаване и участието на обекти на външната среда като фактори на предаване на зоонозите са оформени 4 основни групи:
*Ортозоонози (преки зоонози) - това са група болести, които се предават директно, чрез контакт от животните на човека и обратно или при употребата на животински продукти за храна (мляко, месо, яйца) и за индустриални цели (кожа, вълна).
*Циклозоонози - група болести, чиито причинители преминават определен цикъл на развитие и в животните и в човека. Това са предимно паразитни болести, при които човека и животните се явяват гостоприемници на различни етапи от развитието на паразита.
*Метазоонози - болести, при които заразата се предава от животни на хора и обратно посредством посредник, обикновено членестоноги (насекоми и паякообразни).
*Сапрозоонози - болести, при които резервоар на заразата са животните. Заразяването обаче и на животните и хората обикновено става, чрез поемане на причинителя от външната среда посредством почва, вода, фуражи. Причинителят обикновено има висока устойчивост във външна среда и се запазва дълго време там.
 
По етиологичен принцип зоонозите се делят на:
*[[вирус]]ни
*[[прион]]ни
*[[бактерия|бактерийни]]
*[[рикетсии|рикетсийни]]
*[[гъби|гъбни]]
*[[паразит]]ни
 
[[Категория:Зоонози| ]]