Отваря главното меню

Промени

кат
'''Класическата гимназия''' е втората [[пълна гимназия]] в [[България]] след [[Пловдивска мъжка гимназия|Пловдивската мъжка гимназия]]. Създава се през 1879 година в [[София]], а негов правоприемник днес е [[Първо училище]].
 
 
== История ==
'''Софийската класическа гимназия''' се открива на 07.01. януари 1879 година,г. чрез издадените от тогавашния ръководителна Дирекцията на просвещението и духовните дела проф. [[Марин Дринов]] ''"Временни правила за откритите през 1878/1879 година гимназии в княжество България"''.
 
'''Софийската класическа гимназия''' се открива на 07.01.1879 година, чрез издадените от тогавашния ръководителна Дирекцията на просвещението и духовните дела проф. [[Марин Дринов]] ''"Временни правила за откритите през 1878/1879 година гимназии в княжество България"''.
 
Марин Дринов, който полага неимоверни усилия, за да възстанови съществуащите от по-рано училища и да създаде нови, открива класически и реални гимназии. Според временните правила през учебната 1878/1879 г. се откриват само първите два класа на '''Софийската класическа гимназия''', което е възложено на софийския окръжен инспектор на народните основни училища Йосиф Ковачев. Отделени са за целта четири класни стаи в зданието на [[Главно училище|главното училище]], а през месец ноември 1878 е назначен инспектор Георги Стаменов за директор на гимназията, което дава възможност да започване на редовни учебни занятия.
 
В летописната книга на Първа софийска мъжка гимназия пише следното:
:''"Софийската класическа гимназия е отворена на 07.01.1879 година при управлението на Императорски Всерусийския комисар княз Дондуков и при управляващия отдела на народното просвещение и духовните дела професор Марин Дринов."''
 
''"Софийската класическа гимназия е отворена на 07.01.1879 година при управлението на Императорски Всерусийския комисар княз Дондуков и при управляващия отдела на народното просвещение и духовните дела професор Марин Дринов."''
 
Редовните занятия протичали от 9 часа сутринта до 14 часа следобяд. В първи клас се записват 76 ученика (две парарелки), във втори клас - 35 ученика. Учебните занятия се водили на втория етаж на [[Главно народно училище|Главното народно училище]] в двора на църквата "Св. Неделя" на площад "Св. Неделя". В учебния план се включвали изучаването на българска [[граматика]], [[математика]], [[история]], [[география]], [[православие]] {"закон божи"), [[латински език]], западен ([[немски език|немски]] или [[френски език]]) език и чертане, като първите учители в Софийска класическа гимназия притежавали добра подготовка и образование. За съжаление обаче в сравнение на броят на постъпилите в началото на учебната година (111), в по-горен клас преминали едва 43. За този лош резултат директорът посочва:
:''"1.Въвеждането на латински език като нов предмет неизучаван дотогава в България. 2.Задължението учениците да си учат уроците у дома, нещо което не се е практикувало по-рано. 3.Нередовното посещение на гимназията от страна на учениците, защото постъпването, напускането и редовното посещение не са стеснявани от никакви формалности."''
 
До [[1886]] година единствената мъжка гимназия в [[София]] е класическата. Въпросът "[[реалното и класическо обарзование]]" бил актуален за тогава и се състоял в избора на учебни предмети и тяхното разпределение. Съществували две2 противоположни мнения:
''"1.Въвеждането на латински език като нов предмет неизучаван дотогава в България. 2.Задължението учениците да си учат уроците у дома, нещо което не се е практикувало по-рано. 3.Нередовното посещение на гимназията от страна на учениците, защото постъпването, напускането и редовното посещение не са стеснявани от никакви формалности."''
 
До [[1886]] година единствената мъжка гимназия в [[София]] е класическата. Въпросът "[[реалното и класическо обарзование]]" бил актуален за тогава и се състоял в избора на учебни предмети и тяхното разпределение. Съществували две противоположни мнения:
 
1. Първото, че гимназиалното образование трябва да бъде реално като се даде предимство на предметите - живи езици, [[математика]], [[рисуване]] - предмети, които имат реална връзка с обществения живот и природата.
2. Второто мнение е, че образованието трабва да бъде класическо с широко застъпено обучението на класически езици.
 
За удовлетвението на исканията на софийските жители, в началото на учебната 1886/1887 годинаг. се открива и реален отдел, но само 4-ти, с което от 01.01.1 януари 1887 годинаг. гимназията добива името '''''Софийска класическа и реална гимназия'''''.
 
В края на учебната 1883/1884 годинаг. се провежда първияпървият [[зрелостен изпит]] в Софийската класическа гимназия. В седми клас тогава има 11 души. На този първи изпит са допуснати 8 ученика, от които 7 получават свидетелство за зрелост.
 
=== Директори ===
== Виж още ==
* [[Национална гимназия за древни езици и култури]]
 
 
 
[[Категория:Средни училища в София]]
[[Категория:БългарскиИстория училищана образованието в историятаБългария]]