Разлика между версии на „Никола Мавродинов“

* Родословното дърво на царица Елена в Матейче. -ИБИД 22-24, 1948, 203-213;
 
* Обща история на изкуството. Ч. 1.1950, 139 с; Ч.2, 1951, 110 с; Ч. 3. 1952, 127 с;
2, 1951, 110 с; Ч. 3. 1952, 127 с;
 
* Античната гробница в Казанлък. - Изкуство, 1950, № 4,21-32;
21-32;
 
* Живопись античной гробницы в Казанлыке. -ВДИ (М.), 1954, № 2, 152-173;
368

редакции