Разлика между версии на „Никола Мавродинов“

* Гробница от IV в. сл. Хр. в Пловдив. —ГПлНБ, 1926, 21—53;
 
* ЕднокорабнатаикръстовиднацърквавЕднокорабната бълг.и кръстовидната църква в българските земи до края на XIV в. 1931,188 с;
 
* Външната украса на старобългарските църкви. —ИБАИ, 8, 1934, 262—330;
368

редакции