Разлика между версии на „Черна мряна“

редакция без резюме
м (животни-мъниче)
'''Черната мряна''', (на [[Латински език|латински]] ''Barbus meridionalis petenyi'', наричана също '''Балканска мряна''') е [[риба]] от род [[Мрени]] на семейство [[Шаранови]]. Тя е една от най-вкусните [[риби]]. Обитава придънните слоеве на водоемите. През [[Пролет|пролетта]] слиза към по-дълбоките части на [[Река|реките]], а през [[Лято|лятото]] се изтегля на горе, към по-бързите течения. Живее на стада. Обикновено в тях [[Риба|рибките]] са от едно люпило и за това на едно място по време на [[риболов]] се ловят [[риби]] с едни и същи размери. Черната мряна рядко надхвърлят 35 [[см]] на [[дължина]], а теглото ѝ може да достигне и до 1 [[кг]]. [[Цвят|Цветовете]] на [[Мряна|мряната]] силно зависят от околната среда. Най-често [[Риба|рибата]] е златиста, изпъстрена със ситни тъмни петънца. Ако обаче дъното е повече каменисто, отколкото песъчливо, можем да срещнем и биещи на [[сребро]] екземпляри. Гърбът при черната мряна винаги е тъмен. Плавниците най-често са жълтеникави на [[цвят]], но ако [[Риба|рибата]] е в брачен период, могат да бъдат и чисто [[Оранжево|оранжеви]]. Характерна за балканската мряна е аналната перка, която е силно прибрана към [[Тяло|тялото]]. От другите видове [[Мряна|мрени]] – от бялата – [[Barbus barbus]], маришката – [[Barbus cyclolepis]], и резовската – [[Barbus tauricus Kesseler]], я отличава последният удебелен лъч в гръбната перка. При черната мряна той е мек и не е назъбен в задния си край. [[Глава|Главата]] на [[Риба|рибата]] е малко източена и удължена. [[Уста|Устата]] е долна с месести и здрави устни, гарнирани с два чифта мустачки. Първата двойка мустачки е в ъглите на [[Уста|устата]] и са по-големи. Втората двойка се намират на върха на муцуната и са по-малки.Балканската мряна държи нещо като рибешки стандарт за красота. Нещо повече, тази прекрасна риба си е спечелила завинаги място на красавица и в българския фолклор.
Традиционното оприличаване на моминската хубост на мряна риба никак не е случайно. Защото формата на балканската мряна е съвършена. Рибата е вретеновидна, някак приятно закръглена и е покрита със ситни здраво захванати люспи. Иначе и балканската мряна е от семейство шаранови. Размерите на черната мряна рядко надхвърлят 35 см на дължина, а теглото є може да достигне и до 1 кг.
Цветовете на мряната силно зависят от околната среда. Най-често рибата е златиста, изпъстрена със ситни тъмни петънца. Ако обаче дъното е повече каменисто, отколкото песъчливо, можем да срещнем и биещи на сребро екземпляри. Гърбът при черната мряна винаги е по-тъмен, понякога до опушено бронзов или откровено сиво-черен. Плавниците най-често са жълтеникави на цвят, но ако рибата е в брачен период, могат да бъдат и чисто оранжеви. Характерна за балканската мряна е аналната перка, която е силно прибрана към тялото.
 
 
[[Категория:Шараноподобни]]
Анонимен потребител