Разлика между версии на „Марийски език“

== Граматика ==
Марийският език е [[аглутинативен език]]. Както в повечето [[угро-фински езици|угро-фински езици]] и в марийския е налице силно развито склонение на имената (много падежи, две числа, седем рода — един безпритежателен и шест притежателни, а именно „мой“, „твой“, „негов“, „наш“, „ваш“, „техен“) и сравнително слабо развито спрежение.
В синтаксиса отсъстват съгласуване, освен съгласуване на глагола със съществителното по лице и число, и употреба на отрицателен глагол, при който главният глагол се заменствазамества от особени отглаголни спомагателни фоми.
 
Пример за склонение на думата ''книга'' (заета от руски):
1097

редакции