Отваря главното меню

Промени

м
3.3. Оператор id, присвояващ на всеки обект X морфизъм <math>1_X</math>, морфизъм на идентичността на X, за който dom <math>1_X</math> = cod <math>1_X</math> = X,
 
3.4. БинеренБинарен оператор, наречен композиция, присвояващ на всяка '''композируема двойка''' <math>(\alpha</math>, <math>\beta)</math>, т.е., на всяка двойка морфизми <math>(\alpha</math>, <math>\beta)</math> с dom <math>\beta</math> = cod <math>\alpha</math>, морфизъм <math>\beta \circ \alpha</math> с
:<math>dom\ \beta \circ \alpha = dom\ \alpha</math>
:<math>cod\ \beta \circ \alpha = cod\ \beta</math>