Разлика между версии на „Ботевградски говор“

м
Grammar: 2;
м (Робот Добавяне: en:Botevgrad dialect)
м (Grammar: 2;)
С названието '''Ботевградски говор''' или '''Орханийски говор''' се схваща диалекта говорен в Ботевградското и Етрополското поле. Той се намира непосредно до ятовата граница и е много близък до съседния [[Пирдопски говор]].
 
== Фонетични особенностиособености ==
* Гласната a вместо стб. ѫ, ъ, ь без оглед на ударението: пат, маш, плèта, плетàт, чèта, четàт; даш (дъжд), бàчва, кàсно, дàнак, пèсак; тàнак (тънък), пан (пън), сàмна се, огàн. В предлозите и представките във и въз вместо ъ обаче има о: вов водàта, воз вирà, восèдна, возглàве. A в турски думи се среща ерова гласна: артъ̀к, бакъ̀р, калъ̀ч.
* Сонантни (сричкообразуващи) р и л: вр̥х, гр̥п, гр̥̀ло; пл̥х, пл̥н, бл̥̀а (бълха).
* Липса на йотация, т. е. на съгласна й между две гласни: пèа (пея), копàа, пѝа, вѝа, пèат (пеят).
 
== Морфологични особенностиособености ==
* Членна форма -а за мъжки род: кракà, гр̥бà, носà, човèка; кòн’à, пàк’а, злѝа.
* Глаголно окончание -а за 1 л. ед. ч. сег. време: чèта, смèа са, òда.
38 183

редакции