Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
{{Обработка|форматиране}}
{{Класическа механика}}
 
Ще илюстрираме закона за запазване на механичната енергия на примера на свободно падащо тяло.
Нека тяло (материална точка) с маса m се намира на височина h0 от повърхността на Земята (виж чертежа по-долу). Избираме Земята за отправно тяло. За начало на координатната система избираме точката, в която се намира тялото. Оста Х избираме да бъде ортогонална на земната повърхност и насочена надолу. Нека означим с единичния вектор по оста X. Нека пуснем тялото да пада свободно под действието на силата на земното привличане
25 851

редакции