Разлика между версии на „Висалтия“

редакция без резюме
м
Днешният Дем Висалтия има население от 8 563 души ([[2001]]). В дема влизат следните демови секции и населени места:
 
:* Демова секция ДимитрициДимитрич
::* село Димитрици[[Димитрич]] (на гръцки Δημητρίτσι, Димитрици, катаревуса Δημητρίτσιον, Димитрицион) (1 461 жители) ([[Димитрич]])
 
:* Демова секция Агия ПарасвекиАвдамал
::* село [[Авдамал]] (или Авдаман, Σησαμία, Сисамия) (996 жители)
::* село Агия Параскеви (Αγία Παρασκευή) (986 жители) ([[Суха баня]])
 
:* Демова секция АмбелиКопачи
::* село Амбели[[Копачи]] (Άμπελοι)или (945Копач, жителиΒέργη, Верги) ([[Макеш]]1 279 жители)
 
:* Демова секция ВергиМакеш
::* село Верги[[Макеш]] (ΒέργηΆμπελοι, Амбели) (1 279945 жители) ([[Копачи]], Копач)
 
:* Демова секция ЛигарияМахмуджи
::* село [[Махмуджи]] (или Махмутли, Τριανταφυλλιά, Триандафилия) (963 жители)
::* село Лигария (Λυγαριά) (617 жители) ([[Мерджан]])
 
:* Демова секция НикоклияМерджан
::* село Никоклия[[Мерджан]] (ΝικόκλειαΛυγαριά, Лигария) (1 316617 жители) ([[НигославМерджан]])
 
:* Демова секция СисамияНигослав
::* село Сисамия[[Нигослав]] (ΣησαμίαΝικόκλεια, Никоклия) (9961 316 жители) ([[Авдамал]])
 
:* Демова секция ТриандафилияСуха баня
::* село [[Суха баня]] (Αγία Παρασκευή, старо Ξυλότρος, Ксилотрос) (986 жители)
::* село Триандафилия (Τριανταφυλλιά) (963 жители) ([[Махмуджи]])
 
==Бележки==