Разлика между версии на „География на Алжир“

=== Североизточен Алжир ===
Източната част на Алжир представлява голяма площ с много планини, равнини и речни басейни. Различава се от западната част на страната по това, че най-важните й топографски елементи не са успоредни на брега. В южната част на източен Алжир, стръмните урви на планините Орес създават почти недостъпни убежища, които са били важна част в историята на Магреб от Римските времена. Брегът в крайната източна част на страната е предимно планински, но ограничени равнини осигуряват достъп до по-отдалечена от брега част за пристанищните градове Беджая, Скикда и Анаба. Във вътрешната част на североизточен Алжир са разположени обширни високи равнини, край градовете Сетиф и Константин. Тези равнини започват да се развиват по време на Френския колониален период като главни центрове за отглеждане на зърнени култури. Близо до Константин, солени блата предлагат сезонни пасища за полуномадските пастири, обитаващи района.
 
=== Сахара ===
Алжирската част от Сахара се простира на 1500 километра на юг от Сахарски Атлас до границите с Нигер и Мали. Огромни площи от пясъчни дюни, наричани ергове, заемат 25% от цялата територия на Алжирската Сахара. Най-големият ерг е Големият Източен Ерг, където огромни дюни високи от 2 до 5 метра, са разположени на около 40 метра една от друга. Голяма част от останалата част на Алжирската Сахара е покрита със скални платформи, наричани хамади и почти цялата югоизточна част е заета от високите планински масиви Ахагар и Тасили, някои части от които достигат повече от 2 00 метра надморска височина. Около Ахагар са разположени плата от пясъчник, прорязани от дълбоки клисури на древни реки, а на запад, близо до границата с Мали, е разположена малка пустиня от камъчета.
4096

редакции