Разлика между версии на „География на Алжир“

В северозападната част на Алжир преобладава планинската верига Тел Атлас. Между планините Тел Атлас и Сахарски Атлас, са разположени Високите плата, които представляват леко хълмисти равнини, простиращи се на повече от 600 километра източно от границата с Мароко. Средната надморска височина на тези плата е 1 100 - 1 300 метра на запад, до 400 метра на изток. Те са толкова сухи, че понякога се причисляват като част от Сахара. Покрити са с алувиални остатъци, формирани при рушенето на планините.
 
По-висока и по-обширна от Тел Атлас е планинската верига Сахарски Атлас. Сахарски Атлас е формирана от три масива: Ксур до границата с Мароко, Амур и Улад Наил. Сахарски Атлас, която получава повече валежи от Високите плата, включва също обширни пасища. Малки реки, течащи по южните склонове на масивите, които изграждат Сахарски Атлас, изчезват в пустинята, нои снабдяват кладенците на няколко оазиси в северните части на Сахара.
 
=== Североизточен Алжир ===
4096

редакции