Научни степени и академични длъжности в България: Разлика между версии

* бакалавър - bachelor
* магистър - master
* доктор - Dr. (повечето страни от континентална Европа и др.), PhD (главно САЩ), DPhil (за Оксфорд) (Philosophy Doctor)
* доктор на науките - DSc (Doctor of Science; в някои държави такава степен няма)
* асистент в университет - Asst. Prof. (Assistant Professor)
* доцент - Dozent (Германия и др.), Assoc. Prof. (Associate Professor) (САЩ)
* професор - Prof. (Full Professor)
* научен сътрудник - Research Associate или Junior Researcher (в "западните" държави това е длъжност, а не звание)
Анонимен потребител