Разлика между версии на „Благой Димитров“

Благой Димитров е роден в 1856 година в голямата [[кайляри|кайлярска]] паланка [[Емборе]], тогава в Османската империя, днес Емборио, Гърция, в семейството на поп Димитър. Учи в родното си село, после в Цариград. Завършва гимназия в Пловдив и математика в Киевския университет. От 1877 година учителства в Цариград, после в Солун. В 1885 година взима участие в избухналата [[Сръбско-българска война]]. В [[Солунска българска мъжка гимназия|Солунската българска мъжка гимназия]] и в открития по-късно педагогически курс преподава математика, физика и космография (1883-1884, 1888-1897). Диригент е на ученическия хор (1883-1884). Взима участие в освободителните борби и заподозрян от властите в 1903 година емигрира в България. Учителства в София.<ref>Албум-алманах „Македония“, София, 1931.</ref> Член е на [[Македонски научен институт|Ма­кедонски­я­ на­учен инсти­тут]]. Автор е на­ учебни­ци­ п­о ма­тема­ти­ка­ и­ на­ п­ърва­та­ бълга­рска­ ша­х­ма­тна­ кни­­га­, брошура­та­ „Ша­х­ма­тна­ логи­ка­“ (1911).<ref>[http://www.chessbg.com/downloads/Lichnostite2/D_Lichnosti.pdf Българска федерация по шахмат.]</ref>
 
Умира в 1944 година в София.<ref>[http://www.promacedonia.org/cm/cm_16.html Миладинова, Царевна. „Епоха, земя и хора“.]</ref>
 
== Бележки ==
Анонимен потребител