Разлика между версии на „Архетип“

редакция без резюме
Архетипите биват наричани примордиални. Андрогенизъм – архетип, старогръцката митология – мъжко / женско.
Два от архетипите на Юнг са Анима и Анимус.
Ролята на архетипите в изкуството – чрез тях по най-елегантен начин индивидуално личното се съчетава с универсалното. Архетипите се делят на 2 групи: архетипни образи и архетипни мотиви. Най-популярните архетипни образи са: на учителя – мъдрост, в преклонна възраст, архетип на духа, който следва предшестващия смисъл; на героя – храбър, винаги побеждава злото, алтроизъм, благородство; на [[Хитрец (архетип)|хитреца]]; на злодея; на чудовището; на световното дърво; на Земята като майка.
Световното дърво – космическо дърво – дъб. Свързано е със символиката на пространството. Ключови опозиции – център-периферия.
3 нива – Хтоничен – корените - мъртвите, сенките, змей, с отрицателен знак.