Разлика между версии на „Холдингово дружество“

+ de +
 
(+ de +)
Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Търговските дружества в холдинга са зависими, те се наричат дъщерни. Най-малко 25% от капитала му трябва да бъде внесен пряко в дъщерните дружества. Дъщерни са дружествата, в които холдингът притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет.
 
[[de:Holding]]
[[en:Holding company]]
[[ja:持株会社]]
[[nl:Holding]]
[[pl:Holding]]
[[pt:Sociedade gestora de participações sociais]]
1102

редакции