Разлика между версии на „Паристрион“

+ историография по въпроса за създаването
(картинка)
(+ историография по въпроса за създаването)
 
== Тема Паристрион ==
След падането на България под византийско владичество българските земи на юг от Дунав са разделени съгласно темната организация. Създадена е и тема Паристрион. ТяОбикновено обхващасе териториятаприема, междуче Дунавтя ие Старасъздадена планинав началото на ХІ век, тоестслед днешнапокоряването Севернана Североизточна България. Заот управител[[Василий еІІ назначенБългароубиец]].<ref>История на България, византиецт. Още3, следВтора покоряванетобългарска идържава, тамСофия се1982, настаняватс. силни23, войскис. 105, тъйбел. като1</ref>. областтаНякои, епредимно нарумънски севернатаисторици границаизказват настановището, Византия.че Центъртемата е образувана още след завладяването на тематасевероизточните ставабългарски градземи от императро [[ДръстърЙоан Цимисхий]] (днесв Силистра)971 година.<ref>Божилов, ВИван. следващитеКъм годинивъпроса тематаза евизантийското подложенагосподство на варварскиДолния нашествияДунав отв странакрая на [[узи]]Х в, [[кумани]]Studia Balcanica, [[печенеги]]II, 1970, с. Тук75-96, избухватБожилов, [[бунтИван. Печатът на Нестор|бунтътЛеон наСарацинопул Нестор]]- стратег Силистра)на Йоанопол и въстаниетоДоростол, наИсторически [[Иванпреглед, Асенгод. I|Асен]]ХХХVІ, и1970, кн. 5</ref> [[Теодор-Петър|ПетърВасил Златарски]] приема, че тема Паристрион е учредена не по-рано от 60-те години на XI век.<ref>[[Търново]])http://www.promacedonia.org/vz2/vz2_1_1.htm ОсвободенаЗлатарски, презВасил [[1185]]Н. годинаИстория на българската държава презъ срѣднитѣ вѣкове. Томъ. II. България под византийско владичество (1018—1187), София 1934, с. 16]</ref>
 
Темата Паристрион обхваща територията между Дунав и Стара планина, тоест днешна Северна България. За управител е назначен византиец. Още след покоряването и там се настаняват силни войски, тъй като областта е на северната граница на Византия. Център на темата става град [[Дръстър]] (днес Силистра). В следващите години темата е подложена на варварски нашествия от страна на [[узи]], [[кумани]], [[печенеги]]. Тук избухват [[бунт на Нестор|бунтът на Нестор]] (в Силистра) и въстанието на [[Иван Асен I|Асен]] и [[Теодор-Петър|Петър]] (в [[Търново]]). Освободена през [[1185]] година.
 
== Бележки ==
<references />
 
{{Византийски теми в България}}