Разлика между версии на „Сантасе“

Правилото за задължително качване влиза в сила едва след като двамата играчи държат в ръцете си последните 12 карти (всеки по 6). В тази част на играта е задължително и отговарянето на играния от противника цвят. При равно разрпределение на точките и липса на обявени анонси по време на играта се налага игра за последна взятка, за която се присъждат допълнително още 10 точки. По този начин единствената игра, в която не се определя победител е игра без анонси, в която и двамата играчи са събрали по 62 точки.
 
До игра за последна взятка може да се достигне и, ако един от двамата играчи реши, че е способен да достигне до границата от 6663 точки или да я премине само с картите, които държи в ръцете си. В такъв случай той има право да затвори талона. По този начин влизат в сила правилата за задължителното качване и отговарянето на искан цвят, както при нормално изчерпване на талона. Затваряне не може да се извърши, ако в талона са останали само две карти.
 
Специално свойство притежава деветката (9) от козовия цвят. С нея играчът, който я притежава сред картите в ръцете си може да смени картата, която е обърната, за да определя козовия цвят. По този начин той заменя деветката за по-висока и силна карта от козовия цвят. Тази подмяна може да бъде извършена, ако играчът, притежаващ деветката е на ход и ако върху обърнатата козова карта има повече от една карта.
Анонимен потребител