Разлика между версии на „Учене чрез преживяване“

редакция без резюме
  Ученето чрез опит (УО) представлява промяна в поведението на едно лице в следствие на практическото прилагане на изводите, направени от анализа на неговия личен опит. Тоест, при УО познанието се формира посредством трансформация на опита. Такъв вид обучение има тогава, когато даден индивид разсъждава върху знанията, прави критичен анализ, отсявайки полезното и важното, което трябва да запомни, и в последствие прилага на следващото занятие това, което е научил. УО се различава силно от традиционните теории за обучение, при които има превес на познанието спрямо опита, и учебните теории за поведение, които отричат ролята на всякакъв субективен опит в процеса на обучение.
{{Br}}{{Br}}
  Съществуват два основни вида УО: УО, което се извършва самостоятелно от учащия ([[автодидактизъм]] – '''autodidactism''', [[самообучение]]) и УО, при което обучението се извършва в рамките на някаква образователна организация ([[обучение чрез опит]] – '''experiential education''').
{{Br}}{{Br}}
  Прилагането на УО отправя редица предизвикателства пред обучаващия, както на ниво професионална компетентност (знания и умения), така и на личностно ниво. За да могат обучаващите да използват този подход, са необходими: съдържателни познания по темите; познаване на методите и техниките на интерактивно обучение и умение за гъвкавото им прилагане, съобразно с конкретната обстановка; познания за групово динамичните процеси на общуване в малка група и умения за ефективното им управление; разкрепостеност на личността и експериментаторски дух; усет за творчество и новаторство.
34

редакции