Разлика между версии на „Информационни и комуникационни технологии“

редакция без резюме
'''Информационни и комуникационни технологии''' (ИКТ {{lang-en|Information and communications technology (ICT)}})Терминът се използва за обозначаване на всички компютърни и комуникационни
технологии (най-често използвани съвместно).
 
 
Терминът информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е с широко значение, обхващащо всички познати начини и средства за обмен на информация, като радио, телевизия, мобилни телефони, компютърен софтуер и хардуер, сателитни системи и т. н., както и различни видове услуги и приложения, свързани с тях, като видео конференции и дистанционно обучение. ИКТ се използват в образованието, здравеопазването, библиотечната дейност и др.
В съвременното информационно общество, нуждата от използването на ИКТ е очевидна, с оглед на нуждата от управление на огромното количество информация в различните сфери на човешката дейност.
Поради факта, че терминът ИКТ е широко значение и се използва в значителен брой области на човешкото познание, той ще бъде разгледан със значението, което има в областта на образованието.
Успешното прилагане на ИКТ в образователните институции може да донесе множество ползи за всички учещи или работещи в тях. Посредством използването на ИКТ могат да се преодолеят проблеми от най-различно естество, като например проблемът за времевите и пространствени ограничения на традиционните класни стаи. Наред с това, чрез употребата на ИКТ на обучаемите и преподавателите се осигурява достъп до голямо количество съвременна и разнообразна информация, което може да улесни учащите при усвояването, а преподавателите – при подготовката – на учебния материал.
По-подробно разглеждане на приложението на ИКТ в образованието е направено в разширените описания на термините електронно обучение (e-learning), компютърно-базирано обучение (computer-based learning) и обучение, посредством компютър (computer-mediated learning).
 
== Вижте също ==
* [[Информационни технологии]]
 
== Източници ==
* Определение за термина ИКТ на сайта Whatis.com
http://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid44_gci928405,00.html
 
* Кратка информация за ИКТ
http://prof.snue.ac.kr/~wocjun/iccsa2005.htm
 
== Външни препратки ==
* Обширен материал за приложението на ИКТ в образованието на сайта на ЮНЕСКО
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf
 
* Обширен материал на сайта на ЮНЕСКО, посветен на приложението на ИКТ при обучението на преподаватели
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf
22

редакции