Разлика между версии на „Загоре (село)“

За първи път двете села-предшественици на с. Загоре официално са отразени като населени места в България към 03.03.1878г., когато западното село се е наричало '''Ахъ̀рито''' (Aharito). Към 21.12.1906г. с. Ахърито е '''преименувано''' на с. Оборито със Закона за променение названията на села от 20.11.1906 г.
С Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949г. е установено ново административно-териториално устройство (АТУ), съгласно което двете села са включени в Старозагорски окръг, Старозагорска околия, '''Община Оборито'''. С Указ 230 на Президиума на Народното събрание от 18.05.1950 г. с. Голямо Кадиево е '''присъединено''' към с. Оборито, а с Указ 236 на Президиума на Народното събрание от 22.05.1950 г. обединеното с. Оборито официално е преименувано на с. Загоре.
С Решение на Старазагорския окръжен народен съвет от 01.12.1958 г. е променено АТУ на селото и то бива включено в '''Община Могила''', Старозагорска околия. С Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г. се премахват околиите като съставни единици на АТУ на страната, а с Указ 113 на Президиума на Народното събрание от 03.03.1959 г. селото преминава в '''Община Коларово''', окръг Старозагорски. Обратно в '''Община Могила''', окръг Старозагорски, селото бива върнато с Указ 5 на Президиума на Народното събрание от 05.01.1963 г., докато с Указ 2295 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г. е включено в '''Община Стара Загора''', в която селото е включено и днес. С Указ 2704 на Държавния съвет на НРБ от 28.08.1987 г. е премахнато АТ деление на страната на окръзи, при което с. Загоре, като част от Община Стара Загора е включено в новата '''Област Хасковска'''. С влизане в сила на Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г. с. Загоре вече е част от Община Стара Загора, област Старозагорска. Съгласно Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г. АТ актуалната АТ принадлежност на селото е: Република България, район "Югозападна и Южна централна България", Южен централен район, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 
== Религии ==
58

редакции