Разлика между версии на „Акционерно дружество“

== Управление на АД ==
 
Върховен орган на управлението на АД е общото събрание на акционерите. Общото събрание има обща компетентност. То се свиква най-малко веднъж годишно.Според [[Търговския закон]] АД може да има едностепенна или двустепенна система на управление.При едностепенната се избира съвет на директорите,а при двустепенната-управителен и контроленнадзорен съвет.
 
== Външни връзки ==
Анонимен потребител