Разлика между версии на „Голям Беглик“

редакция без резюме
м (+en)
 
Строежът на язовира започва през 1946 година, а на 18 ноември 1951 година официално е открит. Първоначално е бил проектиран като напоителен язовир за Пловдивското поле, но по-късно се използва за захранване на [[ВЕЦ]]-ове.
 
Две основни водохранилища - язовир „Голям Беглик“ и язовир „Батак“;
Три язовира за допълнително прехвърляне на води с четири помпени станции към тях;
Два пояса събирателни канали с обща водосборна площ 794 м2;
Три водноелектрически централи - ВЕЦ Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко.
 
Първото стъпало обхваща съоръженията от горната част на каскадата, в т.ч. хидровъзел „Голям Беглик“, помощните язовири „Беглика“, „Тошков чарк“ и „Караджа дере“, събирателните деривации „Беглика“, „Гашна“, „Бяла“ и „Черна“, главна напорна деривация на ВЕЦ „Батак“ с дължина 13,1 км и централата. Към стъпалото се включва и хидровъзел „Широка поляна“, построен през периода 1959-1962 г.
 
ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - пл. Родопи
Построен на река Крива
Водосборна област - 331 км2
Средногодишен приток - 4,19 м3/сек
Година на построяване - 1951
Предназначение - ел. производство
Изравняване на водната маса - годишно
 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 62,11 млн. м3
Полезен обем - 58,17 млн. м3
Най-високо водно ниво - 1528,20 м
Най-високо работно водно ниво - 1527,30 м
Най-ниско работно водно ниво - 1503,00 м
Залята площ - 4,126 км2
 
ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно зидана инжектирана
Противофилтрационна преграда - стоманобетонов екран
Височина от основата - 46,50 м
Дължина по короната - 191 м
Кота корона - 1528,5 м
 
== Външни препратки ==
Анонимен потребител