Разлика между версии на „Формална логика“

редакция без резюме
В този смисъл "''модерната математическа или символна логика е съвременната форма на създадената от Аристотел формална логика''" (срв. [3], с. 15). Тъй като бурно развитие на формалната логика от последните 130 години до голяма степен компроментира схващането на Новото време за завършеността на логиката и опитите (на Кант и Хегел) за нейно разширение по посока на теоретико-познавателни въпроси, не е лишено от основание схващането на повечето съвременни логици, че "формалната логика" означава същото като простото "логика" (ето защо относно предмета на формалната логика срв. тук статията "[[логика]]".)
 
СамотоБел.: От съвременна гледна точка самото традиционно говорене за "логическаформална" форма"логика (включително и Кантовото) обачесе еявява най-малкото дотолкова проблематичнопо-скоро отинтуитивно, съвременнаотколкото гледнастрого точкадефинирано (срв. [4], с. 3), доколкото понятието за ''логическа форма'' получава ясен смисъл едва в изследванията на модерната символна логика, а именно чрез приложението на т.нар. метод за формализация (който се състои, най-общо казано, в един метод за заместване на изрази с определено значение в изреченията, въвеждането на променливи и употребата на специални символи за получаващите се при този анализ логически константи).
 
== Източници ==
Анонимен потребител