Път (физична величина): Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
При разглеждане на материална точка (частица),която се движи праволинейно спрямо земната повърхност, правата, по която се извършва движението е оста х.Положителната посока на оста х и нейното начало 0 се избират произволно. Често за начало 0 се взема точката, в която частицата се е намирала в момент t=0, от който започва да се отчита времето (начален момент). Ако частицата не променя посоката си на движение, удобно е за положителна посока на оста х да се избере посоката на движение. Положението на частицата в даден момент от времето се определя от нейната координата х. Координатата х е алгебрична величина: х>0, когато точката лежи върху положителната част на оста, и х<0, ако точката лежи върху отрицателната част на оста. В момент t<sub>1</sub>,частицата се намира в точка с координата х<sub>1</sub>, а в следващ момент t<sub>2</sub> - в точка с координата х<sub>2</sub>.
 
В международната система (Si) пътят се измерва в метри.Величината /delta t
Анонимен потребител