Разлика между версии на „Тахиметрична снимка“

редакция без резюме
: '''s''' - отчет по средната нишка на латата
: '''c''' = 0 при аналактична зрителна тръба, както например при тоедолит Theo 030.
 
Принципа на измерване е както при [[Тригонометрична нивелация|тригометричната нивелация]]. Прилага се същия математически апарат, но поради малките разстояния не се внасят корекции от кривината на земята.
 
==Работен екип==
 
* '''Ръководител на снимачната група''' - ръководи цялостната работа на групата. Определя мястото на подробните точки и създава ръчна окомерна скица (кроки);
* '''Оператор-топограф''' - работи с оптичния инструмент. Когато обекта е малък, той е ръководител на групата и изчертава ръчната скица;
* '''Карнетист''' - записва и проверява данните в тахиметричния карнет;
* '''Фигуранти''' - работници по укрепване и маркиране на опорните точки и работещи с латите.
 
==Инструменти за тахиметрична сниммка==
 
Снимачната група е съоръжена с [[Теодолит|тахиметър]] с тринога, отвес, ролетка, 1-2 жалона, лати, съобразени с типа на тахиметъра, ръчни скици и твърда папка за тях, тахиметрични карнети, танспортир, мащабна линийка, моливи.
 
Тахиметърът е основният измерителен инструмент. В зависимост от начина на измерване на полярните координати на подробните точки, то инструментите се групират в три групи:
* '''обикновени тахиметри''' - теодолити - тахиметри;
* '''тахиметри - саморедуктори''', които могат да бъдат диаграмни и днуобразни;
* '''електронни''' (електро-оптични) тахиметри.
 
==Работа на станция==
 
Преди заснимането на земния [[релеф]], за различните мащаби на картите се определят и условията, при които ще се извърши тази дейност. Отчитат и се нормират:
* - сложността на ситуацията и релефа на терена;
* - предварително зададената височина за изчертаване на [[хоризонтал]]ите;
* - от горните две условия се задава норма за разстоянията между подробните точки в зависимост от мащаба;
* - далечина на визираните подробни точки;
* - възможността да се работи от работни станции, извън включените в разработената опорна мрежа. Правят се '''геодезически засечки''' или се създават т. нар. '''латови точки'''. Тези допълнителни станции се стабилизират с колче и се използват за опорни точки при спазване на изискваните условия за точност. Използват се когатто няма видимост или има други непреодолими пречки за цялостно заснимане на терена.
 
===Ръчна скица на тахиметричната снимка===
 
При непосредствено заснимане на терена се изработва ръчна окомерна скица, нарична '''кроки'''. Мащабът ѝ трябва да е по- голям от този на плана или картата. Изчертава се от ръководителя на екипа, като маркира мястото и номера на работната станция, подробните точки, изчертава ситуацията, както и характерни линии от терена - водосливни линии, формата на някои хоризонтали. Всичко това е база за бъдещото изработване на оригинала.
 
Ако снимката се прави в населени места, където преди това за ситуацията е направена [[ортогонална снимка]], се заснима само релефа.