Разлика между версии на „Тахиметрична снимка“

редакция без резюме
При непосредствено заснимане на терена се изработва ръчна окомерна скица, нарична '''кроки'''. Мащабът ѝ трябва да е по- голям от този на плана или картата. Изчертава се от ръководителя на екипа, като маркира мястото и номера на работната станция, подробните точки, изчертава ситуацията, както и характерни линии от терена - водосливни линии, формата на някои хоризонтали. Всичко това е база за бъдещото изработване на оригинала.
 
Ако снимката се прави в населени места, където преди това за ситуацията е направена [[ортогонална снимка]], се заснима само релефа.
 
===Операторска работа===
 
Тахиметричната снимка се извършва от опорните точки създадени, стабилизирани с колче и с известни координати и височини. Ръководителят на снимачния екип или оператора обхожда околния на станцията район, определя обектите на заснимане и окомерно или с помощ на информативно замерени характерни точки изчертава подробности в ръчното кроки. Тахиметърът се центрира на работната станция, ориентира се към снимачната мрежа с визиране към други опорни точки и фигурантите, по указания, поставят латите на съответните места. В карнета се записват всички данни - номера на станцията, височина на инструмента, номер на подробната точка, хоризонтален и вертикален ъгъл, отчетите от латата за съответния вертикален ъгъл и отсечката за разстоянието. Вписват се датата на снимката, имената на оператора и карнетиста, вида на инструмента и фабр. номер. Със създаването на ръчната скица и данните от карнета приключва т. нар. ''полска работа''.
 
===Изработка на топографския план===
 
Изработването на графичния оригинал е част от т. нар. ''канцеларска работа'', която включва:
* - изчисление на основната геодезическа мрежа;
* - изчисление на данните от карнета за определяне на редуцираното разстояние в хоризонталната равнина на картния лист;
* - изчисление на превишението и надморската височина на подробните точки;
* - разграфяване ка картния лист с координатната мрежа и нанасяне точките от опорната геодезическа мрежа ;
* - нанасянето на подробните точки чрез използването на транспортир - полукръг.
 
Графичният оригинал подлежи на проверка, в т. ч. и на терена, след което се изчертава с туш и предава за съхранение или по-нататъшна обработка.
 
== Вижте също ==
* [[Мензулна снимка]]
* [[Тригонометрична нивелация]]
* [[Топографска карта]]