Разлика между версии на „Физическо лице“

м
(Създаване)
 
1. дребни сделки за задоволяване на текущи нужди (храна, предмети за бита и духовни потребности). Преценката дали сделките са дребни зависи от конкретния случай. Имат значение потребностите във връзка със заниманията на непълнолетния (необходимост от материали за рисуване, моделиране и др.), възрастта му (дали е на 14 години и няколко месеца или е на 17 години), както и това с какви средства разполага непълнолетния.
 
2. непълнолетните могат сами “да разполагат с това, което са придобил със своя труд”. Това може да е възнаграждение по трудов или граждански [[договор]], хонорар за [[авторско право]], стипендии и др. С такива средства пълнолетния не може да извършва сделки по чл. 73 ал. 3 СК. Според него “[[дарение]], отказ от права, даване на [[заем]] и обезпечаване на чужди задължения чрез [[залог]], [[ипотека]] или [[поръчителство]] от ненавършили пълнолетие деца са [[нищожниНищожност сделки(право)|нищожни]]”. След трансформацията на придобито със собствен труд благо непълнолетния вече не може сам да се разпорежда с него.
 
'''Б.''' На специален режим са поставени сделките на разпореждане, които непълнолетните могат да сключват. Действията на разпореждане с права на непълнолетни лица се извършват освен със съгласието на един от родителите или попечител, още с разрешение на [[районен съд|районния съд]] по местожителство на лицето само при нужда или очевидна полза за непълнолетния. Под “действия на разпореждане” се разбират такива правни действия, които имат за последица загубване на субективно право или внасяне на качествена промени в него.