Разлика между версии на „Четност“

редакция без резюме
м (Робот Добавяне: ar, el, sl Изтриване: af, pl)
Числата които се делят на 2, се наричат четни, а числата които не се делят на 2, се наричат нечетни.
 
В естественият ред на числата четни числа са 2, 4, 6, 8,......1000...., а
не четни са 1, 3, 5, 7, 9,...1001....
Нула e четнo числo.
 
Числото 10 се дели на 2. Всяко число, което свършва на 0, може да се представи като сбор от десетици.
Например 30 = 10 + 10 + 10; 50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10
 
От правилото за делимост на сбор с число следва:
Всяко число, което свършва на нула се дели на 2
 
Примери: Числата 90,150,700 се делят на 2, защото свършват на 0
 
Многоцифрено число, което не свършва на нула, можем да представим като сбор от число, което свършва на нула и единици например 596 = 590 + 6
 
Първото събераемо 590 се дели на 2, тъй като свършва на нула. Второто събераемо 6 също се дели на 2 Значи и самото число 596 се дели на 2
 
Да вземем числото 597 Представяме го като 590+7 И тук първото ссъбераемо се дели на 2 , но второто събераемо е 7 и не се дели на 2 Щом само едното събераемо не се дели на 2, то и самото число 597 не се дели на 2
 
И така числото 596 се дели на 2, защото последната му цифра означава четно число, а числото 597 не се дели на 2, защото последната му цифра означава нечетно число.
 
Всяко [[цяло число]] е или '''четно''', или '''нечетно'''. Четността на числата се определя по следния начин: ако едно цяло число е точно кратно на 2 (при деление на 2 се получава друго цяло число), числото е четно; останалите цели числа са нечетни.
 
Анонимен потребител