Разлика между версии на „Четност“

редакция без резюме
'''Числата които се делят на 2, се наричат четни, а числата които не се делят на 2, се наричат нечетни.'''
 
В естественият ред на числата четни числа са 2, 4, 6, 8,......1000...., а
На 2 се делят само тези числа, на които последната цифра означава четно число
 
'''Задачи за упражнение'''
 
''Задача 1:''
Напишете две трицифрени числа, които да се делят на 2 и на 5 едновременно.
 
 
''Задача 2:''
Разделете в две колони числата които се делят на 5 и тези които се делят на 2
58; 95; 150; 435; 1246, 2005; 15870; 12374
 
 
''Задача 3:''
Напишете най-малкото и най-голямото число между 329 и 829, които се делят на 2; на 5; на 2 и 5 едновремено.
 
 
''Задача 4:''
Отговорете, без да извършвате действието, дали разликата 548 – 195 се дели на 5 и защо?
 
 
''Задача 5:''
Препишете само тези от сборовете, които се делят на 5
356 + 105 + 270; 250 + 110 + 905; 1850 + 1435 + 2615; 1505 + 2040 + 1672
Анонимен потребител