Разлика между версии на „Литературна теория“

редакция без резюме
'''Литературната теория''' е в най-стриктен смисъл систематично изучаване на [[литература]]та като [[изкуство]], нейните характеристики, качесва, производство, продукция, т.е. творчески процес, както и изучаване на методите за анализиране на литературата.<ref>Culler 1997, стр.1 </ref> В действителност обаче от 19 век насам изучаването и анализирането на литературата са интердисциплинарни полета - ако през 19 век изучаването на литературата става по отношение на историческите и социални процеси в едно общество, то от 70-90 на 20 век [[психоанализа]]та се намесва в литературната теория, а през 21 век това е [[когнитивната наука]] - това са само отделни примери за мисленето, изучаването и анализирането на литературата. Това разнообразие от интелектуални традиции и приоритети в литературната теория е понякога причена различните типове литературна теория да са дори радикално различни, като намирането на общи черти между тях за основа на някакво сравняване може да бъде трудно. Тъй като на запад литературната теория започва да се развива в истинския, модерния смисъл на думата през 1950, може да се каже, че у нас пръсъстват някои от школите на литературната теория, които са изброени по-долу (означени са с флагче), но реално доминиращата литературна теория, преподавана в училищата и университетите принадлежи на по-стари от тези традици, а именно литературната теория, такава каквато е била през 19 век <ref>проф. Росица Димчева (СУ, Теория на литературата), [http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=f375cb6e2ead4116be998faac2dec35b Приносът на проф. Иван Д. Шишманов към социологията на литературата], Литературна мисъл: 2 / 2004</ref>, тоест през [[романтизма]] с примеси на структурализъм от 50-те на [[20 век]]. Школите на литературната теория, които са намерили почва у нас най-често биват означавани като "''модерни подходи към литературата''" или ''модерни интерпретативни подходи''<ref>Българска академия на науките, Институт за литература, звено Теория на литературата, Български литературен процес. [http://www.ilit.bas.bg/bg/projects_teoria_na_lit.php Проблеми на поетиката] Ръководител: ст. н. с. д-р Радосвет Коларов.</ref>.
{{редактирам}}
 
== Школи в литературната теория ==
 
* Естетизъм - асоциира се с романтизма, определя естетическата стойност като основна цел на разбиране на литературата.
* Американски прагматизъм
* Културни изследвания - ролята на литературата в ежедневието
* Сравнителна литература
* Деконструкция
* [[Джендър изследвания]]
* Формализъм
* Германска херменевтика и филология
* Марксизъм (70 на 20 век)
* [[Модернизъм]]
* Нова критика
* Нов историцизъм - изследва текста чрез други основни текстове на периода
* Постколониализъм
* [[Постмодернизъм]]
* [[Постструктурализъм]]
* [[Психоанализа]]
* [[Куиър теория]]
* Руски формализъм
* Структурализъм и семиотика
* Екокритицизъм
* Феминистка литературна критика
 
== Източници ==
<references/>
 
== Външни препратки ==
* [http://www.myschoolbel.info/Pomagala/Rechnik%20na%20literaturnite%20temini.html#А Кратък онлайн речник на литературните термини]
 
{{превод от2|en|Literary theory|304793586}}
 
 
[[cs:Literární teorie]]
[[de:Literaturtheorie]]
[[en:Literary theory]]
[[es:Teoría literaria]]
[[fr:Théorie de la littérature]]