Разлика между версии на „Литературна теория“

 
== Школи в литературната теория ==
* Естетизъм [[File:Yes check.svg|15px|Да]] [[Image:Flag of Bulgaria.svg|15px|bg]]
 
* Естетизъм - ::асоциира се с романтизма, определя естетическата стойност като основна цел на разбиране на литературата.
* Американски прагматизъм
* Културни изследвания - ролята на литературата в ежедневието
::ролята на литературата в ежедневието
* Сравнителна литература
* Деконструкция
* [[Модернизъм]]
* Нова критика
* Нов историцизъм - изследва текста чрез други основни текстове на периода
::изследва текста чрез други основни текстове на периода
* Постколониализъм
* [[Постмодернизъм]]
* [[Постструктурализъм]]
* [[Психоанализа]] [[File:Yes check.svg|15px|Да]] [[Image:Flag of Bulgaria.svg|15px|bg]]
* [[Куиър теория]]
* Руски формализъм
* Структурализъм и семиотика
* Екокритицизъм
* Феминистка литературна критика [[File:Yes check.svg|15px|Да]] [[Image:Flag of Bulgaria.svg|15px|bg]]
 
== Източници ==