Разлика между версии на „Павел Наумов“

От април до август 1907 година е четник в костурската чета на войводата [[Бончо Василев]].
В края на август 1907 година се провежда конгрес на Битолският революционен окръг на който Павел Наумов е делегат. Конгресът го определя за войвода на кичевската районна чета.
 
== Литература ==
* Николов, Борис Й. “Вътрешна Македоно-одринска революционна организация. Войводи и ръководители (1893-1934). Биографично-библиографски справочник”, С. 2001, с. 47
* [http://www.promacedonia.org/bmark/sa/ Аврамовъ, Стефанъ. „Революционни борби въ Азоть (Велешко) и Порѣчието“, Материяли за историята на македонското освободително движение, книга X, Македонски Наученъ Институтъ, София 1929]
 
== Бележки ==