Разлика между версии на „Закон за запазване на механичната енергия“

редакция без резюме
{{Обработка|форматиране}}
{{Класическа механика}}
ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
Ще илюстрираме закона за запазване на механичната енергия на примера на свободно падащо тяло.
Законът за запазване на пълната механична енергия гласи -
'''Механичната енергия на затворена система, в която действат само консервативни вътрешни сили, не се изменя с течение на времето'''Ще илюстрираме закона за запазване на механичната енергия на примера на свободно падащо тяло.
Консервативни сили -
'''Сили, чиято работа не зависи от траекторията, a се определя само от началното и крайното положение на тялото, към което са приложени, се наричат консервативни сили'''
Нека тяло (материална точка) с маса m се намира на височина h0 от повърхността на Земята (виж чертежа по-долу). Избираме Земята за отправно тяло. За начало на координатната система избираме точката, в която се намира тялото. Оста Х избираме да бъде ортогонална на земната повърхност и насочена надолу. Нека означим с единичния вектор по оста X. Нека пуснем тялото да пада свободно под действието на силата на земното привличане
<math>\bar{P}=m\bar{g}</math>, където <math>\bar{g}=g\bar{e}_x</math> е земното ускорение. За начален момент избираме момента, в който тялото започва да пада <math>(t_0 = 0)</math>. Нека означим момента на падане с <math>t_1</math>. Тогава координатната функция х(t), която описва положението на тялото като функция на времето при свободното падане се задава с формулата <math>x(t)={gt^2 \over 2}</math>, където (0 < t < t1).
Анонимен потребител