Разлика между версии на „Защитен режим“

бълг. терминология
м (премести „Protected mode“ като „Защитен режим“: преместване с историята)
(бълг. терминология)
'''ProtectedЗащитен modeрежим''' (на{{lang-en|protected английски, буквално ''защитен режим''mode}}) е режим на работа на [[Централен процесор|компютърните процесори]] в архитектурата [[x86]]. При защитения режим, максималната адресирана памет е 4 GB (2<sup>32</sup> байта), има странициране и сегментиране на паметта, както и апаратна защита на достъпа до паметта и входно-изходното пространство. Почти всички съвременни операционни системи за x86 процесори работят изключително в защитен режим (и неговия наследник - [[long mode]], въведен с разширенията [[x86-64]]).
 
== История ==
== Технология ==
 
Тъй като защитеният режим е базиран на [[realреален modeрежим|реалния режим]] и наследява повечето му архитектурни особености, тук ще бъдат посочени само разликите с [[realреален modeрежим|реалния режим]].
 
* Разширяване на всички регистри от 16 на 32 бита.
Няма директен начин за достъп до старшите 16 бита на 32-битовите регистри EAX, EBX, ECX и EDX, но се запазва възможността за директен достъп до младшия и старшия байт на младшите 16 бита под имената AL, AH, BL, BH и т.н.
 
Всички нови регистри са достъпни в пълния им 32-битов размер и в [[real mode|реален режим]], но подразбиращият се размер е 16-битов и трябва да се използва специален префикс на иструкцията, за да се работи с 32-битовите регистри. В реален режим сегментните регистри FS и GS работят като останалите семнентни регистри и дават възможнодст за достъп до 6 16-битови сегмента наведнъж.
 
=== Типове данни ===
 
В добавка към типовете данни, които могат да бъдат обработвани в [[real mode|реален режим]], в защитения режим могат да бъдат обработвани следните типове данни:
 
* '''32-битови цели числа без знак'''. Имат диапазон на възможните стойности от 0 до 2<sup>32</sup> - 1.
Защитеният режим се използва масово във всички съвременни операционни системи и приложения за x86 процесорите. В бъдеще се очаква плавен преход към 64-битовия [[long mode]] (дълъг режим), който е пряк наследник на защитения режим. Новите операционни системи се разработват и за двата режима, но повечето приложни програми ще продължат да работят в защитен режим още дълго време, тъй като 64-битовите операционни системи могат да работят с 32-битови програми.
 
== Процесори, които поддържат protectedзащитен modeрежим ==
 
* Произведени от [[Intel]]: [[80386|386]], [[80486|486]], [[Pentium]], [[Pentium Pro]], [[Pentium II]], [[Pentium III]], [[Pentium 4]], [[Celeron]], [[Pentium M]], [[Core]], [[Core 2]], [[Xeon]].