Разлика между версии на „Закон“

редакция без резюме
(Нова страница: Законът е нормативен акт издаван от компетентен орган на законодателната (а от там и на държа...)
 
 
Той съдържа общи (абстрактни) правила за поведение, насочени към неопределен брой субекти и имат задължителна сила за тези субекти. Могат да се различат много видове правни норми , но основните видове са следните:
 
1. Задължаващи
2. Забраняващи(императивни,повелителни)
Органът които издава закони се обозначава с общото понятие "легислатура".
Законите се приемат със специални процедурни правила ,описани най-често в Конституцията или вътрешния акт за организацията и дейността на парламента.
 
В България законите се приемат по усложнена процедура която е гаранция за приемането на адекватни правни норми които да уреждат или преуреждат обществените отношения и процеси.
Според сега действащата Конституция на Република България, право на законодателна инициатива (т.е. правото за внасянето на законопроекти за обсъждане в Народното събрание) имат само два субекта :
 
1. Народните представители и
2. Министерски съвет (в лицето на ресорните министри или като колективно тяло).
 
Веднъж след като един законопроект е внесен в деловодството на Народното събрание Председателя на парламента назначава ВОДЕЩА КОМИСИЯ измежду постоянните комисии на парламента.Критерии за определянето на водеща комисия е предметът на законопроекта - ако например законопроектът касае образователната реформа, водеща комисия ще бъде Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Веднъж след като е назначена водеща комисия е възможно законопроектът да бъде разглеждан и от други комисии които биха могли да имат интерес от законопроекта. Например - за Закона за Министерство на вътрешните работи водеща комисия ще бъде Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред но ще бъде разгледан и от Комисията по бюджет и финанси (защото министерството по определение е съвкупността от материални активи и физически лица назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и притежаващи статута на държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител),Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите (защото в законопроекта са посочени начини за ограничаване на свободата на предвижване както и други права и привилегии на гражданите чужденците на територията на Република България) и др.
 
При разглеждане на законопроекта в комисиите се следва следната процедура:
- разглеждане на законопроекта като цяло
2

редакции