Разлика между версии на „Нитроглицерин“

==Получаване==
 
Обикновено нитроглицеринът се получава чрез третиране на [[глицерингли{{commons|<sub>моля, въведете индекс</sub>}}церин]] с концентрирана [[азотна киселина]]:
 
C<sub>3</sub>H<sub>5</sub> (OH)<sub>3</sub> + 3HNO3 HONO<sub>32</sub> '''C<sub> 3</sub> H<sub>52</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>'''O + 3H<sub>2</sub>O
<—
C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>(ONO<sub>2</sub>)
Процесът на взаимодействие между глицерол и азотна киселина се нарича {{commons|'''''естерификация'''''}} . Естерификацията е бавен, обратим, молекулен процес, протичащ в присъствие на катализатор, обикновено сярна киселина. При този процес алкохол взаимодейства с кислородсъдържаща киселина. Получават сесъединения, наречени естери.
 
== Нитроглицеринът в изкуството ==
Анонимен потребител