Разлика между версии на „Инфекциозна болест“

 
==Основни понятия==
* '''Инфекция''' - това е състояние на заразеност на даден макроорганизъм с даден микроорганизъм, резултат от антагонистичните взаимоотношения между тях, протичащо в условията на околната среда.
'''Инфекция''' - това е състояние на заразеност на даден макроорганизъм с даден микроорганизъм, резултат от антагонистичните взаимоотношения между тях, протичащо в условията на околната среда. '''Инфекциозен процес''' - това е процес на взаимодействие между микро и макроорганизма с всички промени настъпващи в последния (резултат от прякото или непрякото действие на микроорганизма и неговите токсични и други продукти). '''Суперинфекция''' - дължи се на повторно заразяване със същия патоген при неоздравял болен. '''Реинфекция''' - дължи се на заболяване от същия причинител скоро след оздравяване. '''Смесена инфекция''' - заболяването е причинено от 2 или повече патогена. '''Вторична инфекция''' - в хода на една инфекция се прибавя втора, причинена от друг микроорганизъм. '''Миксиинфекция''' - едновременно боледуване от инфекциозно и неинфекциозно заболяване. '''Ендогенна инфекция''' - заболяването е причинено от микроорганизми, които се намират в макроорганизми (от нормалната, условно патогенна флора). '''Вътреболнична инфекция''' - заразяването е станало при медицинското обслужване на болните.
* '''Инфекциозен процес''' - това е процес на взаимодействие между микро и макроорганизма с всички промени настъпващи в последния (резултат от прякото или непрякото действие на микроорганизма и неговите токсични и други продукти).
* '''Суперинфекция''' - дължи се на повторно заразяване със същия патоген при неоздравял болен.
* '''Реинфекция''' - дължи се на заболяване от същия причинител скоро след оздравяване.
* '''Смесена инфекция''' - заболяването е причинено от 2 или повече патогена.
* '''Вторична инфекция''' - в хода на една инфекция се прибавя втора, причинена от друг микроорганизъм.
* '''Миксиинфекция''' - едновременно боледуване от инфекциозно и неинфекциозно заболяване.
* '''Ендогенна инфекция''' - заболяването е причинено от микроорганизми, които се намират в макроорганизми (от нормалната, условно патогенна флора).
* '''Вътреболнична инфекция''' - заразяването е станало при медицинското обслужване на болните.
 
==Видове инфекции==
46

редакции