Разлика между версии на „Фирма“

136 байта изтрити ,  преди 11 години
без празни раздели, за които не съм убедена, че са правилно формулирани
(без празни раздели, за които не съм убедена, че са правилно формулирани)
== Произход ==
Фирма произлиза от латинското firmare , което означава поставяне на дамга, подпис или отпечатък. Фирмата като наименование под което се извършва определена дейност възниква през средните векове при съсловните сдружения.
 
== Понятие ==
Легално опредление на "фирма"„фирма“ дава Търговкия закон в чл.7 ал 1 в който се посочва че фирмата е '''наименованието''', под което търговецът упражнява занятието си и се подписва". Фирмата се определя от този който ще извършва търговската дейност- [[едноличен търговец]] или [[търговско дружество]], а при дружествата с държавно или общинско участие органа който ги е образувал.'''От чл. 7 ал.1 ТЗ можем да направим следните изводи:'''
 
* Всеки търговец има фирма. Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца без да има фирма. Тя е негов основен индивидуализиращ белег, който го отличава от всички други търговци.
Легално опредление на "фирма" дава Търговкия закон в чл.7 ал 1 в който се посочва че фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва".Фирмата се определя от този който ще извършва търговската дейност- [[едноличен търговец]] или [[търговско дружество]],а при дружествата с държавно или общинско участие органа който ги е образувал.'''От чл. 7 ал.1 ТЗ можем да направим следните изводи:'''
* Фирмата трябва да е уникална, т.е недопустимо е в страната да има друг търговец със същата фирма. С въвеждането на електронния [[Търговски регистър]] възможността от дублиране на наименованието бе премахната.
 
* [[Търговско предприятие]] не може да има повече от една фирма
*Всеки търговец има фирма.Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца без да има фирма.Тя е негов основен индивидуализиращ белег,който го отличава от всички други търговци.
* Търговецът използва фирмата при сключване на търговски сделки. Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име(ако е [[едноличен търговец]] ) това не води до недействителност на сделката. Същото важи ако физическото лице при сключването на [[гражданска сделка]] използва фирмата си. Това не трансформира сделката в търговска.
*Фирмата трябва да е уникална,т.е недопустимо е в страната да има друг търговец със същата фирма.С въвеждането на електронния [[Търговски регистър]] възможността от дублиране на наименованието бе премахната.
* Фирмата не съвпада с търговската марка. Търговеца задължително трябва да има Фирма , но не и търговска марка. Разликата е и в правния режим(търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци , а не от Търговския закон), в различния режим на регистрацията(Търговската марка се регистрира в " [[Институт за изобретения и рационализации]] " и правото на фирма е безсрочно право, а на [[търговска марка]] -не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публично правен ред.
*[[Търговско предприятие]] не може да има повече от една фирма
*Търговецът използва фирмата при сключване на търговски сделки.Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име(ако е [[едноличен търговец]] ) това не води до недействителност на сделката.Същото важи ако физическото лице при сключването на [[гражданска сделка]] използва фирмата си.Това не трансформира сделката в търговска.
*Фирмата не съвпада с търговската марка.Търговеца задължително трябва да има Фирма ,но не и търговска марка.Разликата е и в правния режим(търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци ,а не от Търговския закон),в различния режим на регистрацията(Търговската марка се регистрира в " [[Институт за изобретения и рационализации]] " и правото на фирма е безсрочно право,а на [[търговска марка]] -не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публично правен ред.
 
 
== Образуване на фирма ==
 
 
== Защита на правото на фирма ==
 
 
== Прехвърляне на фирма ==
ФирмаФирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на друго лице заедно с дейноста й по член 60 от Търговския Закон. При прехвърлянето след името на вече записият тъговец (пр: "Ало„Ало-Иван Иванов"Иванов“) се вписва името на новият собственик с цел след време предният ако иска да отвори пак ЕТ да може да си ползва името (пр: "Ало„Ало-Иван Иванов-Марина Маринова"Маринова“) с нотариално заверени документи за прехвърляне се отива както следва; съда за пререгистрация; БУЛСТАТ; НОИ; Данъчни, като само се презаверяват документите на фирмата. Същото става ако има издадени ХЕИ, ДВСК, И др. разрешителни на името на тази фирма за даден обект (ако обекта се прехвърли с фирмата).
 
Фирма ЕТ може да бъде прехвърлена на друго лице заедно с дейноста й по член 60 от Търговския Закон. При прехвърлянето след името на вече записият тъговец (пр: "Ало-Иван Иванов") се вписва името на новият собственик с цел след време предният ако иска да отвори пак ЕТ да може да си ползва името (пр: "Ало-Иван Иванов-Марина Маринова") с нотариално заверени документи за прехвърляне се отива както следва; съда за пререгистрация; БУЛСТАТ; НОИ; Данъчни, като само се презаверяват документите на фирмата. Същото става ако има издадени ХЕИ, ДВСК, И др. разрешителни на името на тази фирма за даден обект (ако обекта се прехвърли с фирмата).
 
== Промяна на фирма ==
 
 
== Заличаване на фирма ==