Разлика между версии на „Фирма“

(без празни раздели, за които не съм убедена, че са правилно формулирани)
* Търговецът използва фирмата при сключване на търговски сделки. Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име(ако е [[едноличен търговец]] ) това не води до недействителност на сделката. Същото важи ако физическото лице при сключването на [[гражданска сделка]] използва фирмата си. Това не трансформира сделката в търговска.
* Фирмата не съвпада с търговската марка. Търговеца задължително трябва да има Фирма, но не и търговска марка. Разликата е и в правния режим(търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци, а не от Търговския закон), в различния режим на регистрацията(Търговската марка се регистрира в „[[Институт за изобретения и рационализации]]“ и правото на фирма е безсрочно право, а на [[търговска марка]] -не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публично правен ред.
 
[http://www.pronto.bg Кратки фирмени презентации]
 
== Прехвърляне на фирма ==
Анонимен потребител