Разлика между версии на „Литературна теория“

редакция без резюме
'''Литературната теория''' е в най-стриктен смисъл систематично изучаване на [[литература]]та като [[изкуство]], нейните характеристики, качесва, производство, продукция, т.е. творчески процес, както и изучаване на методите за анализиране на литературата.<ref>Culler 1997, стр.1 </ref> В действителност обаче от 19 век насам изучаването и анализирането на литературата са интердисциплинарни полета - ако през 19 век изучаването на литературата става по отношение на историческите и социални процеси в едно общество, то от 70-90 на 20 век [[психоанализа]]та се намесва в литературната теория, а през 21 век това е [[когнитивната наука]] - това са само отделни примери за мисленето, изучаването и анализирането на литературата. Това разнообразие от интелектуални традиции и приоритети в литературната теория е понякога причена различните типове литературна теория да са дори радикално различни, като намирането на общи черти между тях за основа на някакво сравняване може да бъде трудно. Тъй като на запад литературната теория започва да се развива в истинския, модерния смисъл на думата през 1950, може да се каже, че у нас пръсъстват някои от школите на литературната теория, които са изброени по-долу (означени са с флагче), но реално доминиращата литературна теория, преподавана в училищата и университетите у [[България|нас]] принадлежи на по-стари от тези традици, а именно литературната теория, такава каквато е била през 19 век <ref>проф. Росица Димчева (СУ, Теория на литературата), [http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=f375cb6e2ead4116be998faac2dec35b Приносът на проф. Иван Д. Шишманов към социологията на литературата], Литературна мисъл: 2 / 2004</ref>, тоест през [[романтизма]] с примеси на структурализъм от 50-те на [[20 век]]. Школите на литературната теория, които са намерили почва у нас най-често биват означавани като "''модерни подходи към литературата''" или ''модерни интерпретативни подходи''<ref>Българска академия на науките, Институт за литература, звено Теория на литературата, Български литературен процес. [http://www.ilit.bas.bg/bg/projects_teoria_na_lit.php Проблеми на поетиката] Ръководител: ст. н. с. д-р Радосвет Коларов.</ref>.
 
==История==
== Школи в литературната теория ==
===Руска литературна теория===
 
В началото на 20 век [[руски]]ят формалист Борис Томашевски пише своя учебник “Теория на литературата” ([[1925]]), този модел за литературна теория е доминиращ дълго време (основно през периода на комунистическо управление) сред множеството [[руски]] и [[съветски]] теоретици, както и български преподаватели и изследователи, като у нас все още е използван. Тази структурална (формалистка) теория на литературата включва в полето на литературната теория три основни раздела на [[поетика]]та:
# ''Елементи на стилистиката''. Поетическият език е подразделен като [[лексика]], [[семантика]] и [[синтаксис]], по аналогия с общата структура на езика.
# ''Сравнителна метрика''. Представена е същността на стихотворния ритъм.
# ''Тематика''. Включени са тематология, мотивика и жанрология.
Тоест литературната теория е представена като предмет на "структурата на литературната творба и полето на литературността". <ref>Владимир Донев, [http://liternet.bg/publish10/vdonev/teoriiata.htm За теорията като история на литературоведските идеи], Литературен вестник, 16-3-2005</ref>
 
== Школи вСъвременна литературната теория. Школи ==
Изброените школи в съвременната литературна теория се развиват основно
[[File:Iweala FfmBuchmesse171008.jpg|дясно|мини|Четенето е и анализиране на творбата]]
* Естетизъм [[File:Yes check.svg|15px|Да]] [[Image:Flag of Bulgaria.svg|15px|bg]]
::асоциира се с романтизма, определя естетическата стойност като основна цел на разбиране на литературата.
* [[прагматизъм|Американски прагматизъм]]
* [[Културни изследвания]]
::ролята на литературата в ежедневието
* Сравнителна литература
* [[Деконструкция]]
* [[Джендър изследвания]]
* Формализъм
* Германска [[херменевтика]] и филология
* Марксизъм (70 на 20 век)
* [[Модернизъм]]
* Нова критика
* [[Нов историцизъм]]
::изследва текста чрез други основни текстове на периода
* Постколониализъм
* [[Постмодернизъм]] [[File:Yes check.svg|15px|Да]] [[Image:Flag of Bulgaria.svg|15px|bg]]
* [[Постструктурализъм]]
* [[Психоанализа]] [[File:Yes check.svg|15px|Да]] [[Image:Flag of Bulgaria.svg|15px|bg]]
* [[Куиър теория]]
* Руски формализъм
* [[Структурализъм]] и [[семиотика]]
* Екокритицизъм
* [[Феминизъм|Феминистка литературна критика]] [[File:Yes check.svg|15px|Да]] [[Image:Flag of Bulgaria.svg|15px|bg]]
 
== Източници ==
<references/>
 
{{превод от2|en|Literary theory|304793586}}
 
==Библиография==
* Тери Игълтън, Увод в литературната теория, изд. Агата-А, 2006
* Е. Панчева, А. Личева, М. Янакиева, Теория на литературата: oт Платон до постмодернизма, 2005
 
== Източници ==
<references/>
 
== Външни препратки ==
* Ричард Нич, [http://www.slovo.bg/old/litvestnik/126/lv0126004.htm Съвременни направления и тенденции на литературнотеоретичните изследвания] (1997)
 
{{превод от2|en|Literary theory|304793586}}