Разлика между версии на „Ослен Криводол“

Първият вишист на селото е Д-р Пело Дунов Пелов - роден на 30.06.1919г. Завършил хуманна и ветеринарна медицина 1943год.в СУ."СВ.Климент Охридски"-София. Участник в Отечествената война, о.з.полковник. Работил като ветеринарен лекар в Германия и Монголия. Владеел е писмено и говоримо руски, немски, френски, английски и испански език. Починал на 12.02.1997год..Съпругата му, Благородна Божинова Цветанова-Пелова, е една от великите българки-мъченици, изтезавани в сръбските лагери заради смелостта да се наречеш Българин и да не продаваш българщината!!! И двамата са погребани в гробището на с.Ослен Криводол!
Пра-пра дядото на Д-р Пелов е бил поп на с.Скравена-поп Стайко, който защитавайки семейството си (през турското робство) убива нападналия го турчин. Един от дядовците му е Ботев четник - дядо Илия.
Подробна информация за селото и много снимки може да видите на
http://oslenkrivodol.kilu.de/
 
 
<!-- Някои от заглавията са скрити чрез командите за коментар ("<!--" и "-- >").
Анонимен потребител