Свободна енергия на Гибс: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
<center><math>\Delta \mathbf{E}=\Delta \mathbf{Q}-\mathbf{T}. \Delta \mathbf{S}</math></center>
 
където с <math>\Delta\mathbf{Q}</math> е зададено изменението на вътрешната енергия на системата, с <math>\Delta \mathbf{S}</math> е отбелязано изменението на ентропията, а <math>\mathbf{T}</math> e температурата, измерена в Келвени. Ако <math>\Delta \mathbf{E}<0</math> то реакцията протича спонтанно. Ако <math>\Delta \mathbf{E}>0</math>, тогава реакцията протича само ако външни сили повлияят на системата по определен начин - увеличат температурата или намалят енергияенергията на активиране на процеса чрез добавяне на катализатор. При <math>\Delta \mathbf{E}>0</math> можем да твърдим, че обратния на разглеждания процес протича спонтанно. Ако <math>\Delta \mathbf{E} =0</math>, то системата е в динамично равновесие - скоростиете на правата и обратната реакция са равни.
 
[[ar:طاقة جيبس الحرة]]
Анонимен потребител