Разлика между версии на „Топлопроводимост“

редакция без резюме
(Топлопроводност)
Аналитичният метод позволява намирането на решение в общ вид. Той се отличава със значителна сложност даже и за хомогенните и изотропни тела с проста геометрия, каквито са плоската стена (пластината), плътният цилиндър и плътната сфера, както и при постоянни топлофизични параметри и постоянна интензивност на топлообмена на околната среда с повърхността на тялото. Аналитичният метод обикновено е неприложим за тела със сложна геометрия или при сложни начални или гранични условия. Решението на тези задачи се търси чрез числени или експериментални методи. Най - приложимите числени методи са тези на крайните разлика и на крайните елементи. Най - удобните експериментални методи са приложението на електротоплинната и хидротоплинната аналогия.
-- край на копирания текст -->
 
Примери и Опити
 
Върху метална пръчка с помощта на парафин закрепяме кабарчета.След това загряваме пръчката от
единия й край.Виждаме как постепенно парафинът се разтопява и кабарчетата започват да падат.Най-
Анонимен потребител