Разлика между версии на „Изречение“

- простите изречения в сложното съчинено изречение.
Съчинителни съюзи са: и, или, но, а, ала, обаче, и -и, дали - или, нито-нито, ту - ту.
Сложно съчинено изречение:
вид сложно изречение (състои се от дви или повече прости изречения)
простите изречения в състава му са самостойни по смисъл (могат да се употребяват самостоятелно,независимо от другите)
свързване между простите изречения е съченително (безсъюзно или със съченителни съюзи)
 
====Сложно смесено====
Анонимен потребител