Разлика между версии на „Изречение“

Сложно съчинено изречение:
вид сложно изречение (състои се от двидве или повече прости изречения)
простите изречения в състава му са самостойни по смисъл (могат да се употребяват самостоятелно,независимо от другите)
свързване между простите изречения е съченително (безсъюзно или със съченителни съюзи)
Анонимен потребител